Som sjuksyrra kan du ha många olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du kan till exempel ansvara för att vårda patienter, kommunicera med läkarna, administrera läkemedel och hålla koll på patienternas vitala parametrar. Som sjuksköterska på bemanning spelar du en viktig roll i att få den svenska sjukvården att fungera. Men vilka fördelar finns det då för dig som enskild arbetstagare att jobba som konsult?

Sjuksyrror är kort och gott livräddare

Det går inte att komma ifrån att landets sjuksyrror på många sätt är rena rama livräddarna. Medan om en läkare ofta är specialiserad på ett visst medicinskt område klarar sjuksköterskor av att hantera alla de olika aspekter som tillsammans utgör patientens övergripande hälsa. Till exempel kan en patient som har bröstsmärtor behöva träffa en kardiolog och andra specialistläkare. Alla dessa ställer en diagnos, behandlar patienten och förskriver läkemedel utifrån sitt specifika kompetensområde.

Men när du jobbar som sjuksköterska på bemanning är du ofta ensamt ansvarig för patientens vård sett ur ett helhetsperspektiv. Du har bland annat till uppgift att säkerställa så att de olika läkemedel som en patient blir förskriven inte interagerar med varandra på ett negativt sätt. Dessutom ansvarar du för att se till så att patienten förstår den behandling som väntar samt att han eller hon är förberedd på vad som komma skall. Detta är bara några exempel på de ansvarsområden som en sjuksyrra har för en viss patient.

Fördelarna med att bli sjuksköterska på bemanning

Varför skulle du då vilja bli sjuksköterska på bemanning istället för att bli anställd direkt av en specifik vårdgivare, kanske du undrar? Svaret på denna fråga är att det finns flera fördelar med att bli konsult som sjuksyrra:

  • Mer frihet och flexibilitet. När du jobbar som konsult har du ofta en större flexibilitet och mer frihet.
  • Högre lön. Konsulter inom vården har vanligtvis högre löner än ordinarie vårdpersonal.
  • Stöd från tillgängliga chefer. Du får tillgång till en kontaktperson på bemanningsföretaget.
  • Kompetensutveckling och fortbildning. Fortbildning och kompetensutveckling gör att du förblir ett hett villebråd på arbetsmarknaden.
  • Mindre administrativ börda. Hyrsjuksköterskor fokuserar främst på kliniskt arbete och lägger därmed mindre tid på administration och möten.