Symbiome.io säljer tarmfloraanalyser som kan påvisa vilka problem en person har med tarmarna, något som ofta påverkar hela måendet. I dess blogg (skitbloggen) går det även att lära sig mer om tarmfloran och vad man kan tänka på för att få en stabilare tarmflora. Nedan presenteras några av deras blogginlägg som visar exempel på vad som presenteras i bloggen.

  • Alkohol och tarmfloran
   Människor tål alkohol på ett väldigt varierande sätt. Till viss del handlar det om tarmfloran då det är tarmen som hjälper kroppen att metabolisera alkoholen. Vid för stor förtäring av alkohol kan detta resultera i inflammation i tarmen och även svårigheter för kroppen att ta till sig näringen.
  • Fiskolja för nyfödda
   Hur påverkar fiskolja till nyfödda dess mikrobiom? Det är en fråga som ställs och besvaras. D-vitamin är något som under lång tid har getts ut till nyblivna föräldrar så att de kunnat ge till sina barn. Barn med mörkare hy har även större behov av D-vitamin. Tack vare detta är det idag extremt få som lider av D-vitaminbrist.
  • Corona och mikrobiomet
   Under 2020 och 2021 publicerades ett mycket stort artiklar om coronaviruset – och vägar för att skydda sig mot detta. Även Symbiome.io valde att publicera ett par artiklar inom detta tema. En av dessa har rubriken ”Corona och mikrobiomet ännu en gång” och tar upp att sambandet mellan svår infektion av Covid 19 och mikrobiomet samt att det bör undersökas vidare.

Ytterligare blogginlägg på symbiome.io

   • Frisk tarm för friskt hjärta?
   • Avföringstransplantation…
   • Kostfibrer ger stor förändring…
   • Parkinsons sjukdom, förstoppning…

Se fler blogginlägg med skittema på symbiome.io

Blogg och tarmfloraanalys

Symbiome.io har alltså ett stort antal blogginlägg med fokus på tarmfloran och tarmhälsa. Detta utifrån att företaget även säljer tarmfloraanalyser. Ett prov beställs på hemsidan och proverna tas i hemmet varpå de skickas in till analys. Därefter får personen svar på en rad frågor kring tarmfloran. Bland annat presenteras bakteriemängd och om det finns en ökad risk för vissa sjukdomar. Exempelvis jämförs tarmflorans analys mot hur tarmfloran brukar se ut hos personer med depression, fetma, IBS och IBD. Även om någon diagnos inte kan ställas enbart med dessa tester så visar de om personens värden är inom normvärden eller inte. Dessutom ges anpassade råd, utifrån tarmfloraanalysen, som gör att kunden kan förbättra sitt mående. Detta primärt utifrån vilka livsmedel som väljs.