Som sjuksköterska på bemanning är du viktig för vården

Som sjuksyrra kan du ha många olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du kan till exempel ansvara för att vårda patienter, kommunicera med läkarna, administrera läkemedel och hålla koll på patienternas vitala parametrar. Som sjuksköterska på bemanning spelar du en viktig roll i att få den svenska sjukvården att fungera. Men vilka fördelar finns det då för dig som enskild arbetstagare att jobba som konsult?

Sjuksyrror är kort och gott livräddare

Det går inte att komma ifrån att landets sjuksyrror på många sätt är rena rama livräddarna. Medan om en läkare ofta är specialiserad på ett visst medicinskt område klarar sjuksköterskor av att hantera alla de olika aspekter som tillsammans utgör patientens övergripande hälsa. Till exempel kan en patient som har bröstsmärtor behöva träffa en kardiolog och andra specialistläkare. Alla dessa ställer en diagnos, behandlar patienten och förskriver läkemedel utifrån sitt specifika kompetensområde.

Men när du jobbar som sjuksköterska på bemanning är du ofta ensamt ansvarig för patientens vård sett ur ett helhetsperspektiv. Du har bland annat till uppgift att säkerställa så att de olika läkemedel som en patient blir förskriven inte interagerar med varandra på ett negativt sätt. Dessutom ansvarar du för att se till så att patienten förstår den behandling som väntar samt att han eller hon är förberedd på vad som komma skall. Detta är bara några exempel på de ansvarsområden som en sjuksyrra har för en viss patient.

Fördelarna med att bli sjuksköterska på bemanning

Varför skulle du då vilja bli sjuksköterska på bemanning istället för att bli anställd direkt av en specifik vårdgivare, kanske du undrar? Svaret på denna fråga är att det finns flera fördelar med att bli konsult som sjuksyrra:

 • Mer frihet och flexibilitet. När du jobbar som konsult har du ofta en större flexibilitet och mer frihet.
 • Högre lön. Konsulter inom vården har vanligtvis högre löner än ordinarie vårdpersonal.
 • Stöd från tillgängliga chefer. Du får tillgång till en kontaktperson på bemanningsföretaget.
 • Kompetensutveckling och fortbildning. Fortbildning och kompetensutveckling gör att du förblir ett hett villebråd på arbetsmarknaden.
 • Mindre administrativ börda. Hyrsjuksköterskor fokuserar främst på kliniskt arbete och lägger därmed mindre tid på administration och möten.

Fakta om tarmen

Symbiome.io säljer tarmfloraanalyser som kan påvisa vilka problem en person har med tarmarna, något som ofta påverkar hela måendet. I dess blogg (skitbloggen) går det även att lära sig mer om tarmfloran och vad man kan tänka på för att få en stabilare tarmflora. Nedan presenteras några av deras blogginlägg som visar exempel på vad som presenteras i bloggen.

  • Alkohol och tarmfloran
   Människor tål alkohol på ett väldigt varierande sätt. Till viss del handlar det om tarmfloran då det är tarmen som hjälper kroppen att metabolisera alkoholen. Vid för stor förtäring av alkohol kan detta resultera i inflammation i tarmen och även svårigheter för kroppen att ta till sig näringen.
  • Fiskolja för nyfödda
   Hur påverkar fiskolja till nyfödda dess mikrobiom? Det är en fråga som ställs och besvaras. D-vitamin är något som under lång tid har getts ut till nyblivna föräldrar så att de kunnat ge till sina barn. Barn med mörkare hy har även större behov av D-vitamin. Tack vare detta är det idag extremt få som lider av D-vitaminbrist.
  • Corona och mikrobiomet
   Under 2020 och 2021 publicerades ett mycket stort artiklar om coronaviruset – och vägar för att skydda sig mot detta. Även Symbiome.io valde att publicera ett par artiklar inom detta tema. En av dessa har rubriken ”Corona och mikrobiomet ännu en gång” och tar upp att sambandet mellan svår infektion av Covid 19 och mikrobiomet samt att det bör undersökas vidare.

Ytterligare blogginlägg på symbiome.io

   • Frisk tarm för friskt hjärta?
   • Avföringstransplantation…
   • Kostfibrer ger stor förändring…
   • Parkinsons sjukdom, förstoppning…

Se fler blogginlägg med skittema på symbiome.io

Blogg och tarmfloraanalys

Symbiome.io har alltså ett stort antal blogginlägg med fokus på tarmfloran och tarmhälsa. Detta utifrån att företaget även säljer tarmfloraanalyser. Ett prov beställs på hemsidan och proverna tas i hemmet varpå de skickas in till analys. Därefter får personen svar på en rad frågor kring tarmfloran. Bland annat presenteras bakteriemängd och om det finns en ökad risk för vissa sjukdomar. Exempelvis jämförs tarmflorans analys mot hur tarmfloran brukar se ut hos personer med depression, fetma, IBS och IBD. Även om någon diagnos inte kan ställas enbart med dessa tester så visar de om personens värden är inom normvärden eller inte. Dessutom ges anpassade råd, utifrån tarmfloraanalysen, som gör att kunden kan förbättra sitt mående. Detta primärt utifrån vilka livsmedel som väljs.

Yoga på Östermalm i Stockholm

Om du letar efter yoga på Östermalm i Stockholm så har du hamnat rätt. Oavsett om du är aktiv yoga sedan många år eller en nyfiken nybörjare så har Östermalm något att erbjuda när det kommer till yoga. Det har fullkomligt exploderat med yogastudios på Östermalm under senaste åren, och de allra flera former av yoga finns att tillgå.

Så väljer du yoga på Östermalm i Stockholm

Att välja yogastudio är inte det enklaste, framförallt inte när man har sådana mängder att välja bland. När det är dags att jämföra kan du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Utbud av yogaformer
 • Priser
 • Geografiskt läge
 • Klassernas schema

Utbud av yogaformer

Till att börja med bör du fundera på vilken typ av yoga du vill utöva. Är det mer avslappnande yin yoga, eller vill du utmana styrka tillsammans med övningarna i exempel Bakram yoga eller Ashtanga yoga? Kanske vill du kombinera olika yogaformer. Oavsett dina önskemål bör du se till de olika utbuden som olika studios har, så att de har vad du söker.

Priser

Priset är givetvis en viktig faktor när det kommer till jämförelser mellan studios. Ibland kan ett högre pris innebära högre kvalitét och ett större utbud av klasser, men det behöver inte alltid vara så. En studio kan hålla nere sina kostnader genom att exempelvis ha en billigare lokal. Välj studio utifrån din budget.

Geografiskt läge

Beroende på var du bor eller arbetar på Östermalm så finns det alldeles säkert en studio i närheten. En fördel är att ha nära hemifrån, eller på väg från jobb eller skola. Då kan man enklare ta sig till yogan även de dagar då man inte är lika sugen på att gå dit. Det sparar dessutom mycket tid att enkelt kunna ta sig till sin studio.

Klassernas schema

Yogastudions schema över de olika klasserna spelar givetvis också in i bedömningen. Vissa studios har väldigt få klasser, medan andra har många. Dessa behöver finnas på tider då du har möjlighet att vara där. Exempelvis är det ju ingen större vits att välja en studio som erbjuder flest klasser på morgonen, om du börjar jobbet tidigt.

Hlr kurs – allt du behöver veta

Hjärt,- och lungräddning är en viktig insats när någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Finns då någon i närheten som har kunskaper att påbörja denna i väntan på ambulans är chansen att personen överlever större. För att veta hur man ska göra och agera kan det dock vara avgörande att man ganska nyligen gått en hlr kurs – eftersom kunskaperna behöver fräschas upp med jämna mellanrum.

Vad ingår i en hlr kurs?

Att delta i en hlr kurs är bra för alla – man får lära sig många viktiga saker, så som vad man ska tänka på om man är först på plats när någon drabbats av hjärtstopp och självklart också hur man utför hjärtkompressioner och inblåsningar enligt konstens alla regler.

 • Hjärtkompressioner – för att blodet ska fortsätta cirkulera i kroppen
 • Inblåsningar – för att blodet ska syresättas

I en hlr kurs får man vanligen också lära sig att hantera en hjärtstartare – används en sådan är chansen ännu större att den drabbade personen överlever, men då krävs förstås att en sådan finns i närheten.

Man får även lära sig att hantera situationer som inte är lika akuta men ändå allvarliga – om en person till exempel fallit ihop på gatan men har både andning och puls. Att lägga en person i stabilt sidoläge praktiseras under en sådan kurs, precis som hjärtkompressioner och inbladningar.

Riktlinjer från Svenska HLR-rådet

Tyvärr räcker det inte att gå en hlr kurs en gång i livet, och sedan tro att både kunskaper och mod finns där om det skulle komma en dag då det blir skarpt läge. Hlr är ju trots allt inget gemene man utför särskilt ofta och därför är det också naturligt att man glömmer bort och förlorar sina kunskaper inom området.

Är man osäker på sin sak är det troligt att man inte vågar genomföra hlr över huvud taget och därför är det viktigt att fräscha upp dessa kunskaper med jämna mellanrum. Svenska HLR rådets rekommendation är att man ska delta i en hlr kurs vartannat år – det är också så länge en utbildning är giltig. Personal som arbetar på till exempel sjukhus måste däremot genomföra en utbildning en gång per år.

Det är både vanligt och en bra idé att boka in och genomföra hlr på större arbetsplatser, ifall olyckan skulle vara framme.

Riskfaktorer och orsaker till bröstcancer

Varje år får många kvinnor, och även en del män, diagnosen bröstcancer. Varför vissa drabbas men andra inte vet man inte exakt men troligen finns det flera saker som spelar roll. Gener och anlag är såklart en av dom men utöver det tror man att det finns flera olika riskfaktorer. Vilka dom är kan du läsa mer om här.

Gener och anlag kan ge ökad risk för bröstcancer

Det kommer ständigt nya studier och forskning inom bröstcancer och det man vet är att sjukdomen antingen uppstår på grund av genetiska eller yttre faktorer. Cancer i sig är inte en ärftlig sjukdom, men det genetiska ”felet” som orsakar sjukdomen kan vara det.

När det kommer till just bröstcancer finns idag två kända bröstcancergener men man tror att endast 5–10% av dom som drabbas har ärvt dessa gener. Däremot finns statistik som visar att ungefär 20% av dom drabbade kvinnorna har haft en nära släkting som också drabbats.

Hormoner

Hormoner är förvisso en del av ens genetiska anlag men det finns också andra saker som kan påverka hormonproduktionen. Bland annat har man kunnat se att kvinnor som inte fött barn eller ammat löper större risk att drabbas av bröstcancer. Amning ska kunna ge ett litet skydd mot att bli drabbad, lika väl som att föda barn i ung ålder.

Livsstil

Att ens leverne och livsstil påverkar hälsan är inget nytt och man tror att livsstil och bröstcancer kan hänga ihop till viss del. En hälsosam, aktiv och stark kropp löper generellt mindre risk att bli sjuk, även om det såklart inte är någon garanti. Övervikt ses som en riskfaktor när det kommer till bröstcancer men även här kan vem som helst drabbas – normalviktig som överviktig.

Andra faktorer som vissa anser kan öka risken är:

 • Hög alkoholkonsumtion
 • Rökning

Vad gäller det sistnämnda är det inte bara en risk för hälsan som eventuellt medför en ökad risk för bland annat bröstcancer, det kan också vara en avgörande punkt i samband med behandlingen. Det har nämligen visat sig att rökare har tendenser att klara av behandlingen sämre än icke-rökare.

Bra att veta är att det sällan går att peka ut en specifik orsak till varför att en person drabbas av denna cancerform, förutom åldrande. Dom flesta cancerformer, inklusive bröstcancer, är vanligare bland äldre personer än hos yngre.

Produkter från Neostrata hudvård

Neostrata är ett ledande märke inom dermatologisk hudvård och som blivit känt internationellt. Bakom produkterna finns drygt 50 års forskning och grundarna, Dr Van Scott och Dr Yu, har tagit emot finns utmärkelser för sina innovativa produkter för just hudvård. Nedan kan du läsa mer om vilka produkter som varumärket har i sitt utbud, samt vad dom används till.

Ansiktskrämer

Den största kategorin för Neostratas produkter är olika typer av ansiktskrämer. Här finns ansiktskrämer för dag, natt samt 24-timmarkrämer. Krämerna är många till antalet för att dom har olika egenskaper och passar för olika hudtyper. Dessa produkter används främst för att vårda och återfukta huden och vissa innehåller SPF för att ge ett bra skydd mot solen utan att behöva komplettera med feta solkrämer.

Serum

Serum har blivit populärt inom hudvård dom senaste åren och bara från Neostrata finns en mängd olika att välja bland. Likt för dom flesta serum är att dom är till för återfuktning och att dom har en förmåga att tränga djup ner i huden.

Sedan finns serum att använda för specifika problem, så som rodnad, pigmentförändringar, rynkor och oljig och fet hy. Serum används normalt sett efter att huden rengjorts, men innan man går på med en fetare dag-, eller nattkräm. Detta just för att huden ska kunna suga åt sig av dom aktiva ämnen så mycket som möjligt.

Rengöringsprodukter

Rengöring är A och O för en fin och slät hy och även här har Neostrata mycket att erbjuda. Det finns djupgående rengöringar, rengöringar med exfolierande egenskaper och rengöringar för infekterad eller inflammerad hud, för att nämna några.

Rengöringsprodukter används som första steget i en hudvårdsrutin, för att avlägsna smuts, smink och döda hudceller. Många rengöringsprodukter har även återfuktande egenskaper så att man kan göra rent både morgon och kväll utan att torka ut huden.

Övriga produkter från Neostrata

Utöver ovan nämnda hudvårdsprodukter finns även annat att hitta i utbudet hos Neostrata. Bland annat finns speciella krämer att ha på den tunna och känsliga huden runt ögonen, body lotions, peelings och solskyddskrämer. Dessutom finns kategorin ”Specialprodukter” där man hittar produkter så som:

 • Punktbehandling för pigmentfläckar
 • Antiagningprodukter
 • Talgreglernade produkter
 • Punktbehandling mot finnar

Kort och gott kan man säga att Neostrata erbjuder alla dom produkter som behövs för en bra hudvårdsrutin. Exakt vilka produkter man ska använda beror på vilken hudtyp man har och därför är det viktigt att läsa på innan man köper något.

Stödstrumpor att handla via internet

Stödstrumpor är ett effektivt sätt att ge foten och benen visst extra stöd och kan användas vid många olika typer av situationer. Exempelvis under graviditet, långflygningar och vid åderbrock. Stödstrumpors främsta uppgift är att motverka svullnader i benen och skapa ett bättre välbefinnande med förhöjd blodcirkulation. Stödstrumpor kan vara bra att använda för personer som har jobb som kräver att de står upp mycket och under lång tid av sin arbetsdag.

Exempel på situationer för att använda stödstrumpor

 1. Att få igång blodcirkulationen
 2. Vid längre flygningar
 3. En del använder stödstrumpor vid träning
 4. Under graviditet
 5. Vid arbeten som kräver mycket stillastående
 6. För att motverka åderbrock

Strumporna finns i olika kompressionsklasser och priser startar kring 150 kronor och uppåt beroende på var man köper dem. Det finns ett brett utbud av modeller, färger, design och kvalitet, beroende på vilket användningsområde man tänker sig använda strumporna till. Olika typer av stödstrumpor är exempelvis kompressionsstrumpor, stödstrumpbyxor, stödstrumpor i stay-ups, ankelstödstrumpor och trådlösa stödstrumpor.

Stödstrumpor vid resor

Stödstrumpor har funnits länge men klev kanske främst in i den stora allmänhetens medvetande då det började rekommenderas i allt större utsträckning vid flygningar. På grund av kabintryck och mycket stillasittande är det många som upplever problem som yrsel och visst illamående. Detta kan till stor del förklaras på grund av dålig blodcirkulation på grund av långt stillasittande på flygplanet. Under kortare flighter som bara är ett par timmar långa gör stödstrumporna ingen större skillnad, annat än psykologisk. Men under längre flighter är det absolut en god rekommendation att ha på sig stödstrumpor för att få igång cirkulationen i benen. Stödstrumpor i samband med långresor har även fått namnet resestrumpor eftersom de är så starkt förknippade just med resor. De hjälper till att motverka att dina ben ska kännas trötta, tunga och svullna när det är dags att kliva av planet och börja gå igen efter sex, åtta eller tolv timmars stillasittande på planet.

Strumporna minskar risken för att drabbas av en blodpropp och lindrar besvär för människor som lider av åderbråck. De ger ett jämt tryck över benet och motverkar bensvullnaden på ett behagligt sätt. Stödstrumpor är ett effektivt sätt att ge foten och benen visst extra stöd och kan användas vid många olika typer av situationer.

Roliga tips och idéer vid renovering av bastu

Roliga tips och idéer vid renovering av bastu

Har den gamla 60- eller 70-talsbastun gjort sitt? En bastu med över 50 år på nacken kan ha undermåligt skick på flera olika sätt, speciellt om den är väldigt välanvänd. För bastufantasten finns bara ett alternativ – att renovera upp den. Idag finns många finesser och funktioner för en att kunna skapa ett mer modernt och trivsamt basturum – nedan finns några roliga tips och idéer.

Snygg belysning till bastu

Även om en mörk bastu kan ha sin charm är det klokt att se över olika möjligheter för belysning i samband med en renovering. Det finns idag mycket snygg och praktisk bastubelysning och populärast är kanske dom modeller som går att fälla in till exempel under lavarna. Med en tillhörande dimmer kan man på så vis justera belysningen efter tillfället.

Satsa på glasdörr

Utöver ny och smartare belysning kan det vara en idé att byta ut den tjocka gamla trädörren mot en elegantare variant i glas. Även det gör att bastun känns både ljusare och trevligare – och kanske framför allt inte lika instängd. En glasdörr kommer garanterat att förändra känslan på fler än ett sätt.

Dessutom är det:

 • Snyggare
 • Säkrare
 • Mer stilrent

Ljud och musik

Idag finns även möjlighet att bygga in högtalare i sin nya bastu och för detta finns speciella bastuhögtalare att köpa. Givetvis är det viktigt att man håller sig till sådana och att man följer dom monterings- och säkerhetsanvisningar som finns för att få ett bra resultat.

Därefter kan man njuta av härlig musik, fågelkvitter eller kanske inspelningar av vågornas brus samtidigt som man kopplar av i den varma bastun.

Möblera om?

Ett sista roligt tips till den som planerar att renovera sin bastu är att se om det finns möjlighet att möblera om den på något vis. Kanske går det att få in fler och djupare sittbänkar så att fler personer kan basta samtidigt? Kanske finns ett fönster längs sidan som faktiskt skulle kunna ge en fin utsikt om man istället hade det rakt framför sig?

Att möblera i samband med bygget gör att det hela känns ännu mer nytt när det är klart, och i vissa fall även bättre. Det är såklart inte nödvändigt men det kan i alla fall vara roligt att se över möjligheterna.

Spabad för inomhusbruk eller utomhusbruk?

Det blir allt mer populärt att installera spabad, både lite större och tåligare varianter för utomhusbruk och lite mindre och smidigare varianter för inomhusbruk. Idag finns det ett generöst utbud av alla olika typer av spabad för hemmabruk, och alltså finns det väldigt mycket att välja mellan oavsett om ni vill ha ett spabad i Göteborg inne eller ute. Däremot kan det vara bra att veta om att de olika modellerna kan skilja sig åt, både vad gäller installation, underhåll, funktion och egenskaper. För att ni ska få koll på vad som skiljer sig mellan de två varianterna har vi skapat en liten guide där vi jämför dem båda!

Spabad för utomhusbruk

När det kommer till spabad som är speciellt designade för att användas utomhus är installationen och underhållet ofta lite mer omfattande än för de spabad som används inomhus. Det här är extra viktigt att tänka på om du ska köpa ett spabad för utomhusbruk:

 1. El utomhus
  Vid installation av hemmaspa utomhus krävs det ofta att det finns möjlighet att koppla in till ett eluttag och att du har dragit el till den plats där spabadet ska placeras. Själva installationen i sig behöver inte alltid vara så komplicerad då det i många fall kommer färdigt, men det krävs att det finns el på plats och att denna installeras på rätt sätt.
 2. Rätt plats
  För att spabadet ska kunna placeras på bästa möjliga sätt krävs det att ni har en passande plats för spabadet, och att ni vet var det ska placeras. Golvet eller ytan måste vara tålig och klara av väldigt mycket vikt, och underlaget ska även vara jämnt.
 3. Underhåll
  En praktisk sak med spabad eller hemmaspa för utomhusbruk är att de inte kräver allt för mycket underhåll, det vill säga att vattnet inte behöver bytas så ofta. Däremot är det viktigt att spabadet rengörs då och då, och att ni har rätt mängd klor.

Spabad för inomhusbruk

Ett spabad gjort för inomhusbruk har ofta många funktioner för massage och avkoppling, men även har kan olika modeller passa olika bra. Detta gäller då ni ska köpa ett spabad för inomhusbruk:

 1. Rätt storlek
  Även när det kommer till spabad för inomhusbruk finns det många olika modeller att välja mellan, där du själv kan anpassa storlek och funktion efter era förutsättningar. Även mindre spabad kan ha ett flertal funktioner, så utgå från er själva och inte spabadets storlek.
 2. Rätt placering med god ventilation
  För att spabadet inte ska skapa fuktskador eller förstöra bostaden är det viktigt att ni placerar det i ett rum eller utrymme som tål spabadet. Det innebär att golvet ska vara tåligt, att det ska klara mycket vikt, och att rummet har bra ventilation som kan föra bort ångan.
 3. Underhåll
  När det kommer till underhåll av spabad för inomhusbruk är det inte heller där så svårt att sköta om, utan det enda du behöver göra är att fylla på badet då det ska användas och sen tömma ut vattnet när ni badat färdigt. Se till att skölja ur det efter användning, och att rengöra det ordentligt några gånger om året.

Hälsokontroll via blodprov i Stockholm

En årlig kontroll för att se att kroppen mår bra eller enstaka prover för att förstå måendet? Orsakerna till att genomföra en hälsokontroll i Stockholm är många. De dyraste kontrollerna i Stockholm innebär att en läkare träffar personen och gör fysiska tester, blodprover och tester på exempelvis hörsel och syn. En enklare hälsokontroll kan utföras via blodprov.

Här kan du genomföra hälsokontroll i Stockholm

 • Allmänna vårdcentralen
  Allmänna vårdcentralen ska kontaktas om du känner av en sjukdom eller anar att du behöver läkarvård. Du kommer att få möta en läkare eller sjuksköterska som ställer frågor om ditt mående, tar eventuella prover och ger medicin eller rehabiliterande åtgärder. Hälsokontroll via allmän vårdcentral ska väljas om: Om du känner dig sjuk, anar sjukdom eller har ont efter en olycka. Det handlar därmed om när vårdande insatser behövs alternativt ytterligare provtagningar.


 • Beställa blodprov
  Flera företag i Stockholm erbjuder hälsokontroll via blodprov. Detta är den enklaste vägen att kontrollera sin hälsa utifrån flera faktorer. Via företagets hemsida väljs vilka blodanalyser som ska genomföras. Det finns prover som enbart analyserar ett enda ämne samtidigt som en stor hälsokontroll kan beställas med över 30 olika analyser. Vid beställning anges även var i Stockholm som blodprovet ska lämnas. Det är en rad vårdcentraler och provtagningscentraler som samarbetar och därmed går att välja på. Direkt efter att provet är beställt kan provet ges via en drop-in tid. Därefter tar det några dagar innan provsvaret kan presenteras.Hit ska du gå om du vill följa ett specifikt blodvärde över tid. Det kan exempelvis bero på att du försöker förbättra din livssituation genom mer motion och bättre mat och genom blodprov se på dess resultat. Hälsokontroll via blodprov ska väljas för en årlig kontroll av dina värden eller för att följa ett par värden över tid. Kanske behöver åtgärder genomföras för att dessa värden ska bli bättre.


 • Privata läkarkliniker
  Är det en fullständig hälsokontroll som ska genomföras behöver tid bokas hos en läkarklinik i Stockholm. Det kan exempelvis vara att en hälsokontroll behöver genomföras innan anställning sker på ett specifikt arbete eller innan adoption. Även inför vissa körkort behövs en hälsokontroll som bevisar att personen har de förutsättningar som krävs för att kunna framföra detta fordon säkert. Hälsokontroll via privata kliniker ska väljas om: Om du behöver ett intyg till jobb, studier, myndigheter osv.