Hjärt,- och lungräddning är en viktig insats när någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Finns då någon i närheten som har kunskaper att påbörja denna i väntan på ambulans är chansen att personen överlever större. För att veta hur man ska göra och agera kan det dock vara avgörande att man ganska nyligen gått en hlr kurs – eftersom kunskaperna behöver fräschas upp med jämna mellanrum.

Vad ingår i en hlr kurs?

Att delta i en hlr kurs är bra för alla – man får lära sig många viktiga saker, så som vad man ska tänka på om man är först på plats när någon drabbats av hjärtstopp och självklart också hur man utför hjärtkompressioner och inblåsningar enligt konstens alla regler.

  • Hjärtkompressioner – för att blodet ska fortsätta cirkulera i kroppen
  • Inblåsningar – för att blodet ska syresättas

I en hlr kurs får man vanligen också lära sig att hantera en hjärtstartare – används en sådan är chansen ännu större att den drabbade personen överlever, men då krävs förstås att en sådan finns i närheten.

Man får även lära sig att hantera situationer som inte är lika akuta men ändå allvarliga – om en person till exempel fallit ihop på gatan men har både andning och puls. Att lägga en person i stabilt sidoläge praktiseras under en sådan kurs, precis som hjärtkompressioner och inbladningar.

Riktlinjer från Svenska HLR-rådet

Tyvärr räcker det inte att gå en hlr kurs en gång i livet, och sedan tro att både kunskaper och mod finns där om det skulle komma en dag då det blir skarpt läge. Hlr är ju trots allt inget gemene man utför särskilt ofta och därför är det också naturligt att man glömmer bort och förlorar sina kunskaper inom området.

Är man osäker på sin sak är det troligt att man inte vågar genomföra hlr över huvud taget och därför är det viktigt att fräscha upp dessa kunskaper med jämna mellanrum. Svenska HLR rådets rekommendation är att man ska delta i en hlr kurs vartannat år – det är också så länge en utbildning är giltig. Personal som arbetar på till exempel sjukhus måste däremot genomföra en utbildning en gång per år.

Det är både vanligt och en bra idé att boka in och genomföra hlr på större arbetsplatser, ifall olyckan skulle vara framme.